fbpx

FJB Kancelaria Prawna s.c.

Fijołek, Jas-Baran
KontaktNapisz

Blog 

______________________

prosta spółka akcyjna

Nowa forma przedsiębiorstwa w 2021r- prosta spółka akcyjna

22.03.2021

Zobacz 

Tarcza finansowa

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – co zrobić, by uniknąć konieczności zwrotu całej subwencji?

10.12.2020

Zobacz 

Prawo budowlane

Zmiany w procesie budowlanym po dniu 19 września 2020 r. – cz. 2

27.11.2020

Zobacz 

Prawo budowlane

Zmiany w procesie budowlanym po dniu 19 września 2020 r. – cz. 1

25.11.2020

Zobacz 

KRD

Odpowiedzialność wierzyciela za niedopełnienie obowiązków związanych z wpisem do biura informacji gospodarczej

21.11.2020

Zobacz 

Upadłość konsumencka

Porozumienia z pracownikami

27.05.2020

Zobacz 

Upadłość konsumencka

Rozliczenia byłych partnerów, którzy nie zawarli związku małżeńskiego

23.08.2020

Zobacz 

Podatek CIT

Co zrobić aby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej?

18.11.2020

Zobacz 

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w czasach epidemii

25.05.2020

Zobacz 

Organizacja imprez

WYDARZENIA KULTURALNE W DOBIE KORONAWIRUSA – STOSUNKI MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ RELACJE Z KONSUMENTAMI

28.04.2020

Zobacz 

Restrukturyzacja w dobie koronawirusa

Restrukturyzacja w dobie koronawirusa

11.05.2020

Zobacz 

Siła wyższa, czyli wpływ koronawirusa na umowy cywilnoprawne

Siła wyższa, czyli wpływ koronawirusa na umowy cywilnoprawne

13.05.2020

Zobacz 

Media społecznościowe jako źródło dowodów w postępowaniu cywilnym

25.11.2019

Zobacz 

Koronawirus a upadłość przedsiębiorców

Koronawirus a upadłość przedsiębiorców

05.05.2020

Zobacz 

Split payment w branży budowlanej

21.11.2019

Zobacz 

Schematy podatkowe (MDR) –priorytetem wielomilionowe kary czy skuteczny przepływ informacji podatkowych?

18.11.2019

Zobacz 

Skarga do sądu sposobem na otrzymanie karty pobytu i wysokie odszkodowanie

14.11.2019

Zobacz 

Jak wyrobić dziecku paszport i dowód osobisty?

25.07.2018 r.

https://mamotoja.pl

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

18.08.2017 r.

www.babyonline.pl

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Co zmieni się w 2017 roku

21.10.2016 r.

www. money.pl

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą może być zwolniony z obowiązków związanych z rachunkowością

4.08.2011 r.

skarbiec.biz

Ograniczenie solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców

5.09.2016 r.

http://www.inzynierbudownictwa.pl/

Obowiązek wykonawcy robót budowlanych informowania inwestora o przeszkodach w realizacji

07.2015

Inżynier Budownictwa, numer 7/8, lipiec 2015

Odstąpienie od umowy deweloperskiej. Kiedy możliwe?

11.07.2012 r.

www.money.pl

Doręczanie pism procesowych przez pełnomocników

19.07.2010 r.

www.money.pl

Doręczanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym

6.07.2010 r.

www.money.pl

FJB Kancelaria Prawna s.c. Fijołek, Jas-Baran

Najczęściej szukane

______________________

Pomoc prawna

Pomoc prawna Wrocław

Oferujemy pomoc prawną w mieście Wrocław. Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa. Doradzamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego, prawa pracy, odszkodowań i wielu innych.

Mogą się do nas zgłosić osoby potrzebujące pomocy prawnej, które chcą się dowiedzieć więcej na dany temat oraz uzyskać rozwiązanie problemu. Niezależnie od tego jaki masz problem możesz się zgłosić po pomoc prawną. Po przeanalizowaniu sprawy udzielimy wyczerpującej informacji na dane zapytanie.

Pomagamy pod względem prawnym w sprawach rozwodowych, dziedziczenia, odszkodowań, notarialnym, alimentów, windykacji. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią. Jesteśmy pewni, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu, a nasze usługi spełnią Państwa wymagania.

Kontakt

 

Obsługa prawna wspólnot i zarządców

Obsługa prawna wspólnot i zarządców

Wspólnota Mieszkaniowa powinna  funkcjonować w oparciu o jasne i sprecyzowane zasady prawa, w tym ustawę o własności lokali,  co daje szansę na prawidłowe funkcjonowanie w obrocie prawnym. Podstawową rolę w zakresie sprawnego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych pełnią zarządcy nieruchomości, którzy mogą być wspierani przez profesjonalną obsługę prawną.

Nasza kancelaria oferuje obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, zarządów i zarządców,  w tym poprzez pomoc w takich aspektach jak: pisanie uchwał, organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej,  zmiana zarządcy, wybór nowego zarządu, roszczenia do deweloperów, roszczenia do poprzednich zarządców, audyt prawny umów z podmiotami obsługującymi wspólnotę, księgi wieczyste, współpraca z notariuszami,  rękojmia i gwarancja wykonanych robót budowlanych, windykacja, nakazy zapłaty, egzekucja, postępowania  o zapłatę przeciwko mieszkańcom, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przeciwko członkom wspólnoty.

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią. Jesteśmy pewni, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu, a nasze usługi spełnią Państwa wymagania.

Kontakt

 

Kancelaria radcy prawnego Wrocław

Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław 

W samym Wrocławiu istnieje wiele podmiotów świadczących usługi prawne, w tym Kancelarie Radcy Prawnego. 

Kancelaria radcy prawnego Wrocław to dosyć często wpisywana fraza w wyszukiwarce internetowej, kiedy szukamy pomocy radcy prawnego.

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii radcy prawnego w mieście Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na rodzaj świadczonych usług oraz doświadczenie radcy prawnego.  Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii radcy prawnego  we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej indywidualnie do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty. 

Petent  ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny, wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

Niestety dość nagminną praktyką, zwłaszcza w  dużych korporacjach jest przydzielanie sprawy kilku studentom czy aplikantom, zamiast radcy prawnego, który zna sprawę i aktualny jej przebieg. Taka sytuacja ma wpływa na komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfice działalności klienta oraz wzajemnym zaufaniu. 

Dlatego też, staramy się zarówno minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań oraz dbamy o wysoki poziom doinformowania naszych klientów.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest także cena za usługę.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław, powinna być miejscem w którym klient musi obdarzyć zaufaniem kancelarię.

Dlatego tak bardzo zależy nam dobrej relacji i poziomie profesjonalizmu.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

 

Prawo budowlane

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Kontakt

Prawo budowlane Wrocław

Prawo budowlane Wrocław – Prawnik prawo budowlane Wrocław – prawo budowlane we Wrocławiu to temat niezwykle aktualny, zatem dobry prawnik od prawa budowlanego we Wrocławiu powinien przede wszystkim znać aktualną sytuację na rynku nieruchomości oraz znać przepisy prawa budowlanego, które ulegają częstym zmianom. We Wrocławiu w chwili obecnej budowane są obiekty i budynki wszelkich kategorii: budynki mieszkalne, budynki i lokale usługowe, mieszkania na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy, domy oraz apartamenty, mieszkania deweloperskie itp. Usługi prawnicze w prawie budowlanym w naszej Kancelarii to pomoc w szczególności w zakresie:

– przygotowanie i negocjowanie umów budowlanych, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcą, umowa o prace projektowe i nadzór autorski, umowa nadzoru inwestorskiego, umowa na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie, umowa deweloperska Wrocław,

– doradztwo w zakresie prawa administracyjnego procesu budowlanego, administracyjne prawo budowlane, pomoc prawnika przez urzędem, pomoc prawnika przed inspektoratem nadzoru budowlanego, pomoc prawnika przed głównym urzędem nadzoru budowlanego, pomoc prawnika przed dolnośląskim wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, odwołania od decyzji,

– przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich, sprawdzenie umów deweloperskich przez prawnika, pomoc prawnika w kupnie mieszkania,

– świadczenie pomocy w bezpiecznym pod względem prawnym doborze miejsca realizacji inwestycji, w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym rozpoczęcie procesu budowlanego, w uzyskaniu pozwolenia na budowę i pozwolenia na rozbiórkę, a także przy właściwym określeniu rodzajów robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem.

Kontakt