fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO ŹRÓDŁO DOWODÓW W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Najbogatszym źródłem informacji we współczesnym społeczeństwie pozostaje niewątpliwie Internet, a w szczególności – media społecznościowe. Wiele osób publikuje w nich prywatne informacje ze swojego życia, które dla osób pozostających z nimi w sporze mogą być bardzo istotne. Czy w postępowaniu sądowym można skorzystać z informacji znalezionych na Facebooku?

Polskie przepisy przez długi czas pozostawały niedostosowane do warunków panujących w dobie informatyzacji społeczeństwa – o próbach zmiany tego podejścia świadczy wprowadzenie we wrześniu 2016 r. art. 773 Kodeksu cywilnego, definiującego „dokument” jako „nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. W świetle tego przepisu, dokumentem są więc także wiadomości mailowe, SMSy, niepodpisane wydruki, nagrania dźwięku i obrazu, a nawet (co potwierdza wyrok SA w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 1480/17) linki do materiałów zgromadzonych na zewnętrznych serwerach.

Ocena wiarygodności tego typu środków dowodowych należy zawsze do sądu, ten nie może jednak oddalić środka dowodowego tylko z uwagi na jego nietypowość – w polskich przepisach dotyczących postępowania cywilnego katalog środków dowodowych nie jest bowiem zamknięty. „Dowód z Facebooka” może być więc bez przeszkód zgłoszony w każdym postępowaniu cywilnym.

Środek dowodowy w postaci materiałów udostępnionych na Facebooku jest jednak problematyczny i wymaga uwagi ze względu na inne aspekty. Istotna jest forma zapisu takich materiałów. Najczęściej spotyka się tego typu dowody w postaci zrzutów ekranu, należy to jednak uznać za niewłaściwą praktykę – dużo wyższą moc dowodową mają zapisane na płytach CD archiwalne zapisy strony internetowej. Problemem jest też kwestia ustalenia legalności pozyskania dowodu ze względu na ustawienia prywatności konta (np. uzyskanie informacji upublicznionej przez użytkownika tylko dla określonego kręgu osób, do którego nie należymy) czy nawet poprzez włamanie na cudze konto (np. w celu zdobycia prywatnych wiadomości z inną osobą). Pozyskanie dowodu w niewłaściwy sposób może wiązać się nie tylko z oddaleniem wniosku dowodowego przez sąd, ale nawet z odpowiedzialnością karną.

W praktyce dowody uzyskane za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą być niezwykle przydatne w sprawach rodzinnych (zwłaszcza o rozwód), sprawach z prawa pracy czy nawet w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, kiedy mamy problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dłużnika. Informujemy, że nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw sądowych z wykorzystaniem „niekonwencjonalnych” dowodów oraz doradztwo prawne w zakresie możliwości legalnego ich wykorzystania w poszczególnych sprawach.