fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Split payment

Split payment w branży budowlanej

Od dnia 1 listopada 2019 r. na przedsiębiorców działających w branży budowlanej nałożono nowy obowiązek podatkowy w postaci konieczności stosowania tzw. Mechanizmu Podzielonej Płatności (zwanego także „split payment”). Wielu przedsiębiorców działających w branży budowlanej nie jest świadomych wejścia w życie nowych przepisów oraz grożących im za ich niestosowanie kar finansowych.

Split payment w uproszczeniu polega na tym, że kwota wpłacona przez nabywcę (np. za wykonywane usługi lub zakup materiałów budowlanych) trafia na dwa różne rachunki bankowe sprzedawcy: równowartość podatku VAT trafia na utworzony tylko do tego celu rachunek bankowy VAT, natomiast wartość netto faktury księgowana jest na zwyczajnym koncie bankowym przedsiębiorcy.

Mechanizm Płatności Podzielonej a nowe obowiązki firm świadczących usługi budowlane

Nowe przepisy o podatku VAT dotyczące MPP nakładają na firmy budowlane w szczególności następujące obowiązki:

  • Posiadanie rachunku rozliczeniowego w banku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą  (lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) – rachunek VAT może być podłączony tylko do takiego rodzaju rachunków.
  • Rachunek bankowy musi być zgłoszony do urzędu skarbowego i znajdować się w Wykazie Podatników VAT (tzw. Biała Lista). Biała Lista jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.podatki.gov.pl. Nie ma konieczności odrębnego zgłaszania numeru rachunku VAT, ponieważ jest on tworzony automatycznie przez banki do bieżącego rachunku bankowego.
  • Obowiązek zawarcia w fakturze zwrotu „Mechanizm Podzielonej Płatności”, w każdym przypadku, gdy wartość usługi lub materiałów budowlanych wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy VAT przekroczy 15 000 zł brutto. W przypadku braku takiego zapisu, przedsiębiorca naraża się na sankcję finansową dla wystawcy faktury w wysokości 30% wartości podatku VAT, chyba że nabywca pomimo braku takiej informacji zapłaci dostawcy wg zasady MPP! 
  • Przedsiębiorca, który dokonuje na podstawie faktury płatności za dowolne towary lub usługi wymienione w Załączniku nr 15 (w tym także za usługi lub materiały budowlane) o wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł brutto, musi dokonać płatności z zastosowaniem MPP, bez względu na to, czy na fakturze znajduje się informacja Mechanizm Podzielonej Płatności czy też nie. Za niedopełnienie obowiązku zapłaty z zastosowaniem MPP grozi sankcja w wysokości 30% wartości podatku VAT.

 

Środki znajdujące się na rachunku VAT mogą być wykorzystywanie jedynie w celu uiszczania podatków, innych opłat publicznych lub opłacenia podatku VAT należnego kolejnemu sprzedawcy z tytułu zawartej z nim umowy. Stawia to pod znakiem zapytania płynność finansową wielu firm i znacznie ogranicza możliwość dysponowania zarobionymi pieniędzmi – środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być bowiem wykorzystane tylko w ściśle określonych celach, co w wielu wypadkach będzie skutkować „zamrożeniem” dużych kwot. Nowo obowiązujące przepisy powodują liczne trudności w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, w związku z czym niejednokrotnie konieczne staje się skorzystanie z pomocy prawnej.

Informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran od lat pomaga przedsiębiorcom i firmom budowlanym w sprawach z zakresu prawa budowlanego i obrotu gospodarczego. Świadcząc usługi prawne zapewniamy klientom kompleksową obsługę i rzetelne poprowadzenie każdej sprawy związanej z działalnością budowlaną.