fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Koronawirus a upadłość przedsiębiorców

Koronawirus a upadłość przedsiębiorców

Wprowadzenie w Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołało kłopoty finansowe wielu przedsiębiorców. Zamykane sklepy, lokale gastronomiczne czy usługowe, odwoływane wydarzenia kulturalne, ograniczenie działalności instytucji państwowych – wszystko to wpłynęło na fakt, że wiele dotychczas dobrze prosperujących firm osiągnęło stan uzasadniający ogłoszenie upadłości.

Prawo upadłościowe

Zgodnie z Prawem upadłościowym, przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od dnia, w którym niewypłacalność powstała. Brak zachowania terminu może wiązać się z finansowymi konsekwencjami dla członków zarządów, którzy odpowiadać będą własnym majątkiem za długi spółki. Ważnym zagadnieniem pozostaje także ocena, czy niewypłacalność w spółce już powstała i czy można ratować firmę bez konieczności ogłaszania jej upadłości. 

Wydłużony czas na złożenie wniosku

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła zawieszenie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który będzie biegł dopiero od momentu, w którym przestanie obowiązywać stan epidemii. Powyższe ma pozwolić przedsiębiorcom na dokonanie rozsądnej oceny własnych możliwości. W tym czasie przedsiębiorca może podjąć odpowiednie kroki do przywrócenia swojej działalność do stanu wypłacalności lub w przeciwnym wypadku, może przygotować się do prawidłowego sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten obarczony jest bowiem wieloma rygorami – w tym koniecznością przedstawienia wielu dokumentów o stanie firmy.

Kto może skorzystać z nowego rozwiązania

Warunkiem przedłużenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest po pierwsze – powstanie stanu niewypłacalności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (czyli nie wcześniej niż po 13 marca 2020 r.), po drugie – związek niewypłacalności z COVID-19. Ustawa wprowadza jednak domniemanie, że niewypłacalność powstała we wskazanym okresie ma swoje przyczyny w epidemii koronawirusa. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy z kłopotami finansowymi uzasadniającymi ogłoszenie upadłości borykali się jeszcze przed połową marca 2020 r., powinni złożyć wniosek w trakcie trwania epidemii, ponieważ wprowadzone ustawą zawieszenie terminu na złożenie wniosku ich nie dotyczy. Dodatkowo, wierzyciele chcący pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności za przegapienie terminu na złożenie wniosku, będą mogli obalić domniemanie zawarte w ustawie i dowodzić, że stan upadłości powstał z innych przyczyn niż COVID-19.

Co z wierzycielami?

Krytycy obecnego rozwiązania wskazują, prawidłowe prosperowanie firmy dłużnika , prowadzące do spłaty długu, leży w interesie wierzyciela. Z drugiej jednak strony, wierzyciel nie ma pewności, że firma dłużnika wyjdzie z kłopotów finansowych obronną ręką.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wierzyciele nie muszą obawiać się kłopotów w tym zakresie, jeśli chodzi o dłużników zalegających z płatnościami od dawna – duże opóźnienia w zapłatach za faktury będą mogli bowiem potraktować w sądzie jako dowód na to, że to nie epidemia wywołała niewypłacalność dłużnika. Rozwiązaniem wobec tych dłużników, których kłopoty zaczęły się w związku z epidemią, ma być postępowanie restrukturyzacyjne. Ma ono pozwolić na przetrwanie trudnych czasów zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom – sprawy restrukturyzacyjne zaliczono do kategorii spraw pilnych, rozpoznawanych przez sądy w pierwszej kolejności i procedowanych pomimo stanu epidemii.

Podsumowanie

Stan epidemii ogłoszony obecnie w Rzeczpospolitej niewątpliwie przyczyni się do wzrostu liczby postępowań upadłościowych. Przepisy mające załagodzić sytuację są często niezrozumiałe i budzą wątpliwości przedsiębiorców, którym grozi niewypłacalność, a także ich ewentualnych wierzycieli. Jeśli masz wątpliwości, czy powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub czy Twój dłużnik jest objęty ustawowym „zawieszeniem” terminu na dokonanie tej czynności, najlepszym sposobem na ich rozwianie jest konsultacja z prawnikiem. Nasza Kancelaria oferuje usługi zarówno dotyczące oceny zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w uzupełnieniu wniosku oraz doradztwo w zakresie możliwości wyłączenia ustawowego domniemania o COVID-19 jako przyczynie niewypłacalności Twoich dłużników.