fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Koronawirus a upadłość przedsiębiorców

Porozumienia z pracownikami

Ogłoszenie w Polsce stanu epidemii jest przyczyną problemów finansowych wielu pracodawców. Głównym zadaniem Tarczy antykryzysowej jest zminimalizowanie wpływu tych problemów na gospodarkę. Pomoc polega między innymi na wprowadzeniu rozwiązań mających na celu ochronę pracowników przed utratą pracy przez dofinansowanie ich wynagrodzeń. Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Obniżenie czasu pracy lub przestój ekonomiczny

Przepisy ustawy pozwalają w trudnych czasach dla pracodawcy skorzystać z dwóch możliwości – obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom lub wprowadzenia tzw. przestoju ekonomicznego, podczas którego pracownicy są zwolnieni z obowiązku wykonywania pracy. Należy jednak pamiętać, że obniżenie wymiaru czasu pracy nie może wynosić więcej niż 20%, a pracownik w jego wyniku nie może być zatrudniony na mniej niż pół etatu. Wynagrodzenie pracowników w czasie przestoju nie może zaś wynosić mniej niż 50% dotychczasowego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może wynieść mniej niż wynagrodzenie minimalne z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Należy też pamiętać, że skorzystanie z możliwości obniżenia czasu pracy lub przestoju ekonomicznego wymaga spełnienia przez pracodawcę określonych ustawą warunków w zakresie spadku obrotów.

Porozumienie z pracownikami

Wprowadzenie jednego z powyższych rozwiązań jest możliwe pod warunkiem zawarcia z pracownikami przez pracodawcę stosownego porozumienia. Sprawa jest prosta, jeśli u pracodawcy działa organizacja związkowa. Jeśli taka u pracodawcy nie działa, ustawodawca każe wówczas powołać przedstawiciela pracowników. Problem jednak w tym, że prawidłowe powołanie takiego przedstawiciela wymaga zorganizowania wyborów w przyjętym u danego pracodawcy trybie. Wielu przedsiębiorców nigdy takiego trybu nie stworzyło, gdyż nie miało takiej potrzeby, zaś stworzenie nowych przepisów wewnętrznych i ich prawidłowe ogłoszenie w dobie pracy zdalnej lub w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania działalności, należy uznać za bardzo utrudnione lub wręcz niewykonalne.

Ustawodawca usiłował ułatwić pracodawcom tę kwestię wskazując, że jeśli przeprowadzenie wyborów na przedstawiciela pracowników w czasie epidemii jest utrudnione, można zawrzeć porozumienie z przedstawicielem wybranym uprzednio do innej sprawy. Powyższe jednak nie rozwiązuje problemu tych pracodawców, którzy nigdy takiego przedstawiciela nie powołali. Pracodawca nie może samodzielnie wybrać przedstawicieli pracowników, jak również nie może zmusić pracownika, by zgodził się pełnić tę funkcję – zawarcie porozumienia z pracownikami w czasie pandemii jest więc przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym, wymagającym starannego przemyślenia i uwzględnienia zasad organizacji zakładu pracy przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

Warunki uzyskania dofinansowania

Skorzystanie z powyższych rozwiązań w odpowiedni sposób pozwala, pod pewnymi warunkami, na uzyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisy są bardzo elastyczne w zakresie wyboru formy i ilości pracowników objętych przestojem lub obniżeniem wymiaru czasu pracy – możliwe jest objęcie jednego pracownika tylko jednym z wyżej wymienionych rozwiązań na raz. Nie ma jednak ograniczeń w zakresie objęcia różnych grup pracowników różnymi rozwiązaniami lub zmiany rozwiązania z przestoju na obniżony wymiar czasu pracy i odwrotnie (oczywiście pod warunkiem prawidłowego wypełnienia wniosku w tym zakresie). Porozumienie z pracownikami musi wskazywać trzy obligatoryjne elementy – grupy zawodowe pracowników, których dotyczyć ma jedno z rozwiązań, wymiar obniżonego czasu pracy oraz czas trwania porozumienia. Warto określić w nim także zasady wykonywania pracy w przypadku obniżonego jej wymiaru, np. poprzez wskazanie godzin, w których wykonywana będzie praca.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć online, jednak ustawa i instrukcje wypełniania wyraźnie nie są wystarczająco pomocne, bo spośród 464 wniosków złożonych do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, w pierwszych tygodniach obowiązywania Tarczy antykryzysowej, wszystkie zawierały błędy lub braki formalne. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo boryka się z problemami finansowymi, chcesz starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i potrzebujesz pomocy w tej kwestii, zapraszamy do kontaktu. Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa przedsiębiorcom z zakresu stosowania rozwiązań stworzonych przez Tarczę antykryzysową i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.