fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Świadczone usługi prawne

Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c. Kancelaria Radców Prawnych

Zakres świadczonych usług

______________________

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferujemy  kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Spółek Handlowych, Prawa Administracyjnego, Prawa Pracy,  oraz innych dziedzin prawa; Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie aktów korporacyjnych, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń, audyty, badania, analizy i opinie prawne; Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp.; Tworzymy i korygujemy umowy i listy intencyjne. Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów; Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Prawo budowlane i nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Obsługa wspólnot i zarządców

Świetnie radzimy sobie z każdym problemem prawnym wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi windykacyjnej wspólnot mieszkaniowych, jak również kwestii związanych z naprawą wad nieruchomości w okresie rękojmi i gwarancji. Dysponujemy szerokim wachlarzem wzorów wszelkich koniecznych uchwał i umów tworzonych przez Zarządców.

Upadłość przedsiębiorców, upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, w jego toku, a także po jej ogłoszeniu. W pierwszym etapie dokonujemy oceny sytuacji prawej i finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości. Następnie dokonujemy sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pomagając przebrnąć przez gąszcz przepisów i dokumentów potrzebnych do prawidłowego wszczęcia postępowania. Oferujemy również sporządzenie wszelkich wniosków do sądu upadłościowego.

Cudzoziemcy – Zatrudnianie, Ponaglenia i Skargi

Pomagamy Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizujemy się również w obsłudze spraw cudzoziemców związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę

Obsługa deweloperów

Oparta na wysokich standardach obsługa deweloperów jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa budowlanego, prawa umów deweloperskich i prawa nieruchomości. Szerokie spektrum umiejętności pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb deweloperów. Skutecznie pomagamy deweloperom w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Większość konfliktów z nabywcami lokali udaje się nam załatwić w drodze negocjacji i korzystnych ugód.

Prawo Pracy – Pracodawcy i Pracownicy

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między pracodawcami a pracownikami, które wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz znajomości zmieniających się regulacji prawnych. W ramach spraw pracowniczych przygotowujemy kompleksową dokumentację pracowniczą, reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w postępowaniach przed sądami. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania regulaminów pracy, wynagradzania czy  porozumień zbiorowych.

Nasza kancelaria świadczy następujące usługi: przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz ich zmian, przygotowywanie                  i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów, porozumień zbiorowych, przygotowywanie pism związanych      z rozwiązaniem stosunku pracy, odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz kompleksowej dokumentacji pracowniczej związanej          z ochroną danych osobowych RODO.

Postępowanie sądowe, procesy

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym. W zakres naszych działań wchodzą m.in.: – prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, – reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi, – prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozwody, podział majątku

W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty  i ustalenie ojcostwa. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres. Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.

Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c. Kancelaria Radców Prawnych

Najczęściej szukane frazy

 

______________________

Prawnik Wrocław

Prawnik Wrocław

Prawnik Wrocław – czyli jak znaleźć dobrego prawnika we Wrocławiu?
Zadajac to pytanie warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czego oczekujemy od prawnika?
W naszej kacelarii uważamy, że na określenie “dobry prawnik” zasługujemy kiedy nasza obsługa klienta jest na najwyższym poziomie. Dlatego staramy się  podchodzić do każdego klienta indywidualnie, tak aby znaleźć dla niego czas i zapewnić mu profesjonalne doradztwo. Prawnik we Wrocławiu czy inny mieście gdzie go szukamy to osoba, które przede wszystkim powinna mieć misję pomagania.
Ktoś kto szuka prawnika, liczy na profesjonalizm w załatwieniu sprawy a także miłą i fachową obsługę.

Prawnik Wroclaw

to zapytanie, które często wpisują kliencie kiedy szukają naszej kancelarii.

 

Kontakt

Porada prawna

Porada prawna.

Udzielam porady prawnej na tematy związane z:

  • bieżącą obsługą przedsiębiorstw
  • prawem budowlanym i nieruchomościami
  • delegowaniem pracowników
  • zatrudnianiem cudzoziemców
  • rozwodami
  • postępowaniem sądowym i sądowo- administracyjnym w tym arbitraż

Szukając porady prawnej, tak naprawdę szukamy rozwiązania problemu lub jego zapobieganiu. Wiemy o tym, że porada prawna jest pierwszym elementem do nawiązania długofalowej współpracy, dlatego zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie na którym, wysłuchamy Państwa problemu i poszukamy najlepszego rozwiązania.

Porady prawne bezpłatne

Często na etapie rozpoznawania sprawy, udzielamy bezpłatnej porady prawnej. Wskazujemy różne możliwości rozwiązania problemu. Czasami to już wystarczy aby samodzielnie podjąć odpowiednie kroki lub powierzyć nam prowadzenie sprawy. Porady prawne bezpłatne są czasami udzielane także telefonicznie, warto zwrócić uwagę na to, że  aby rzetelnie podać rozwiązanie problemu, należy dokładnie przyjrzeć się sprawie, przejrzeć dostępną dokumentację. Czasami osoby, które oczekują porady nie mówią wszystkich istotnych faktów, co stanowi problem w udzieleniu profesjonalnej porady.

Dlatego w niektórych przypadkach nie da się od razu udzielić odpowiedzi bez dokładnej analizy sprawy.

Korzystając z porady prawnej naszej kancelarii, Klient ma pewność, że wiedza mu przekazana jest rzetelna i zgodna z aktualnie obowiązującym prawem, co przekłada się na bezpieczeństwo prawne i możliwość podjęcia właściwych decyzji w sprawie, a w dalszej perspektywie pozwala osiągać korzyści czy to w postaci zysku, czy to w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Za porady prawne rozliczamy się stałymi opłatami uzależnionymi od czasu trwania porady.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Aktualnie we Wrocławiu funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi prawne. Kancelarie prawne we Wrocławiu można podzielić na:

– biura pisania podań

– kancelarie radców prawnych

– kancelarie adwokackie

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na specjalizację oraz doświadczenie w powierzanej sprawie. Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Klient ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt. Często w  dużych korporacjach niejednokrotnie nad daną sprawą pracuje kilku studentów czy aplikantów i klient nie wie z kim ma się kontaktować, co nie wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się też minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę. Kancelarie prawne we Wrocławiu – Cieszymy się gdy klient wybiera naszą Kancelarię ponieważ jest przekonany, że nikt nie zajmie się jego sprawą lepiej niż my.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria radca prawny Wrocław

Kancelaria radca prawny Wrocław

Obecnie we Wrocławiu istnieje wiele podmiotów świadczących usługi prawne.

Kancelaria radca prawny Wrocław to dosyć często wpisywana fraza w internecie, kiedy szukamy pomocy prawnej.

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii radcy prawnego we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na rodzaj świadczonych usług oraz doświadczenie.  Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii radcy prawnego  we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Petent  ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

Niestety dość nagminną praktyką, zwłaszcza w  dużych korporacjach jest przydzielanie sprawy kilku studentom czy aplikantom i klient nie wie z kim ma się kontaktować. Taka sytuacja ma wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się zarówno minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań oraz dbamy o poziom doinformowania naszych klientów.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę.

Kancelaria radca prawny Wrocław, Warszawa czy inne miasto to przede wszystkim zaufanie, którym klient musi obdarzyć kancelarię, dlatego tak bardzo zależy nam dobrej relacji i poziomie profesjonalizmu.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław

Adres siedziby: kancelaria adwokacka Wrocław ul. Ostrowskiego 30 . p.246-247.

Kancelaria zajmuje się:

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw
Prawo budowlane i nieruchomości
Delegowanie pracowników
Zatrudnianie cudzoziemców
Rozwody
Postępowanie Sądowe, Sądowo-Administracyjne i Arbitraż

Opis wymienionych usług znajdziecie Państwo na stronie: Usługi

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Kontakt