fbpx

FJB Kancelaria Prawna s.c.

Fijołek, Jas-Baran
KontaktNapisz

Zakres świadczonych usług prawnych

______________________

Poniżej znajdują się dziedziny, w których się specjalizujemy – jednak nie jest to katalog zamknięty. Zachęcamy tym samym do kontaktu, dzięki któremu wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie Państwa problemu.

PRAWO BUDOWLANE I PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

OBSŁUGA PRAWNA – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 

Świetnie radzimy sobie z każdym problemem prawnym wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie: zarządzanie wspólnotą (zarząd wspólnoty mieszkaniowej), administrowanie i obsługa windykacyjna wspólnot mieszkaniowych, wady nieruchomości i ich naprawa w okresie rękojmi i gwarancji, sporządzanie uchwał, sporządzanie umów, analiza umów i audyt prawny wspólnoty mieszkaniowej. Nie stanowi dla nas tajemnicy ustawa o wspólnotach mieszkaniowych (ustawa o własności lokali), żadna uchwała wspólnoty , czy umowy jakie powinna mieć Wspólnota Mieszkaniowa, a także umowy, które stosowane przez Zarządców. Niezależnie od tego, czy wspólnota mieszkaniowa składa się z kilku, czy z kilkuset mieszkańców, czy zarządza nią duży, doświadczony w branży podmiot, czy jedna osoba, to zawsze warto korzystać jest z pomocy adwokatów i radców prawnych. Jako doświadczona w obsłudze wspólnot mieszkaniowych kancelaria radców prawnych z Wrocławia, doskonale zdajemy sobie z różnorodności wyzwań i spraw z jakimi na co dzień mierzyć musi się wspolnota mieszkaniowa.

ROZWODY, PODZIAŁ MAJĄTKU, ALIMENTY 

W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja stron w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy także postępowania w sprawach o podział majątku po rozwodzie, a także w trakcie toczącego się procesu o rozwód. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres. Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.

PRAWO PRACY – PRACODAWCY I PRACOWNICY

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między pracodawcami a pracownikami, które wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz znajomości zmieniających się regulacji prawnych. W ramach spraw pracowniczych przygotowujemy kompleksową dokumentację pracowniczą, reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w postępowaniach przed sądami. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania regulaminów pracy, wynagradzania czy  porozumień zbiorowych.

Nasza kancelaria świadczy następujące usługi: przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz ich zmian, przygotowywanie                  i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów, porozumień zbiorowych, przygotowywanie pism związanych      z rozwiązaniem stosunku pracy, odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz kompleksowej dokumentacji pracowniczej związanej          z ochroną danych osobowych RODO.

OBSŁUGA PRAWNA – FIRMY, PRZEDSIĘBIORCY – CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ

 

Kancelaria przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferuje  porady prawne, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie takim jak prawo cywilne, prawo przedsiębiorców, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych (kodeks spółek handlowych), prawo pracy. Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie takich dokumentów jak: umowa spółki, uchwała wspólników, umowy między przedsiębiorcami, umowy z firmami, umowy B2B, umowa zlecenia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, wewnętrznych i zarządzeń, audyty, badania, analizy i opinie prawne. Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp. Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów. Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

POSTĘPOWANIE PROCESOWE, SPRAWY PRZED SĄDEM, ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym. W zakres naszych działań wchodzą m.in.: – prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, – reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi, – prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE 

Kancelaria posiada doświadczenie w dziedzinie zniesienia współwłasności (zniesienie współwłasności rzeczy, zniesienie współwłasności nieruchomości), w tym w sprawach dotyczących tzw. konkubinatu, czyli w związkach osób, które nie zawarły związku małżeńskiego, a posiadają wspólny majątek. Do spraw byłych partnerów stosuje się zarówno przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia jak i przepisów dotyczących majątku wspólnego, gdzie od byłego partnera / partnerki można domagać się pieniędzy poniesionych na cudzy majątek, jak również dochodzić praw co do własności wspólnie zakupionego mieszkania, a także rzeczy zakupionych w trakcie trwania związku.

SKARGI, PONAGLENIA, ODSZKODOWANIA, CUDZOZIEMCY 

Pomagamy Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizujemy się również w obsłudze spraw cudzoziemców związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę. 

OBSŁUGA DEWELOPERÓW

Oparta na wysokich standardach obsługa deweloperów jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa budowlanego, prawa umów deweloperskich i prawa nieruchomości. Szerokie spektrum umiejętności pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb deweloperów. Skutecznie pomagamy deweloperom w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Większość konfliktów z nabywcami lokali udaje się nam załatwić w drodze negocjacji i korzystnych ugód.

Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c. Kancelaria Radców Prawnych

Najczęściej szukane frazy

 

___________ ___________

Prawnik Wrocław

Prawnik Wrocław

Prawnik Wrocław – czyli jak znaleźć dobrego prawnika we Wrocławiu?
Zadajac to pytanie warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czego oczekujemy od prawnika?
W naszej kacelarii uważamy, że na określenie „dobry prawnik” zasługujemy kiedy nasza obsługa klienta jest na najwyższym poziomie. Dlatego staramy się  podchodzić do każdego klienta indywidualnie, tak aby znaleźć dla niego czas i zapewnić mu profesjonalne doradztwo. Prawnik we Wrocławiu czy inny mieście gdzie go szukamy to osoba, które przede wszystkim powinna mieć misję pomagania.
Ktoś kto szuka prawnika, liczy na profesjonalizm w załatwieniu sprawy a także miłą i fachową obsługę.

Prawnik Wroclaw

to zapytanie, które często wpisują kliencie kiedy szukają naszej kancelarii.

 

Kontakt

Porada prawna

Porada prawna.

Udzielam porady prawnej na tematy związane z:

  • bieżącą obsługą przedsiębiorstw
  • prawem budowlanym i nieruchomościami
  • delegowaniem pracowników
  • zatrudnianiem cudzoziemców
  • rozwodami
  • postępowaniem sądowym i sądowo- administracyjnym w tym arbitraż

Szukając porady prawnej, tak naprawdę szukamy rozwiązania problemu lub jego zapobieganiu. Wiemy o tym, że porada prawna jest pierwszym elementem do nawiązania długofalowej współpracy, dlatego zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie na którym, wysłuchamy Państwa problemu i poszukamy najlepszego rozwiązania.

Porady prawne bezpłatne

Często na etapie rozpoznawania sprawy, udzielamy bezpłatnej porady prawnej. Wskazujemy różne możliwości rozwiązania problemu. Czasami to już wystarczy aby samodzielnie podjąć odpowiednie kroki lub powierzyć nam prowadzenie sprawy. Porady prawne bezpłatne są czasami udzielane także telefonicznie, warto zwrócić uwagę na to, że  aby rzetelnie podać rozwiązanie problemu, należy dokładnie przyjrzeć się sprawie, przejrzeć dostępną dokumentację. Czasami osoby, które oczekują porady nie mówią wszystkich istotnych faktów, co stanowi problem w udzieleniu profesjonalnej porady.

Dlatego w niektórych przypadkach nie da się od razu udzielić odpowiedzi bez dokładnej analizy sprawy.

Korzystając z porady prawnej naszej kancelarii, Klient ma pewność, że wiedza mu przekazana jest rzetelna i zgodna z aktualnie obowiązującym prawem, co przekłada się na bezpieczeństwo prawne i możliwość podjęcia właściwych decyzji w sprawie, a w dalszej perspektywie pozwala osiągać korzyści czy to w postaci zysku, czy to w postaci oszczędności czasu i pieniędzy. Za porady prawne rozliczamy się stałymi opłatami uzależnionymi od czasu trwania porady.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Aktualnie we Wrocławiu funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi prawne. Kancelarie prawne we Wrocławiu można podzielić na:

– biura pisania podań

– kancelarie radców prawnych

– kancelarie adwokackie

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na specjalizację oraz doświadczenie w powierzanej sprawie. Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Klient ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt. Często w  dużych korporacjach niejednokrotnie nad daną sprawą pracuje kilku studentów czy aplikantów i klient nie wie z kim ma się kontaktować, co nie wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się też minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę. Kancelarie prawne we Wrocławiu – Cieszymy się gdy klient wybiera naszą Kancelarię ponieważ jest przekonany, że nikt nie zajmie się jego sprawą lepiej niż my.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria radca prawny Wrocław

Kancelaria radca prawny Wrocław

Obecnie we Wrocławiu istnieje wiele podmiotów świadczących usługi prawne.

Kancelaria radca prawny Wrocław to dosyć często wpisywana fraza w internecie, kiedy szukamy pomocy prawnej.

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii radcy prawnego we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na rodzaj świadczonych usług oraz doświadczenie.  Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii radcy prawnego  we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Petent  ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

Niestety dość nagminną praktyką, zwłaszcza w  dużych korporacjach jest przydzielanie sprawy kilku studentom czy aplikantom i klient nie wie z kim ma się kontaktować. Taka sytuacja ma wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się zarówno minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań oraz dbamy o poziom doinformowania naszych klientów.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę.

Kancelaria radca prawny Wrocław, Warszawa czy inne miasto to przede wszystkim zaufanie, którym klient musi obdarzyć kancelarię, dlatego tak bardzo zależy nam dobrej relacji i poziomie profesjonalizmu.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław

Adres siedziby: kancelaria adwokacka Wrocław ul. Ostrowskiego 30 . p.246-247.

Kancelaria zajmuje się:

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw
Prawo budowlane i nieruchomości
Delegowanie pracowników
Zatrudnianie cudzoziemców
Rozwody
Postępowanie Sądowe, Sądowo-Administracyjne i Arbitraż

Opis wymienionych usług znajdziecie Państwo na stronie: Usługi

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Kontakt