fbpx

Każda sprawa jest dla nas najważniejsza

Uczciwość w relacji z Klientem to motto naszej Kancelarii. Dotyczy ona zarówno uzgodnienia wynagrodzenia jak i prowadzenia sprawy.

Tak jak nie każdy lekarz pomoże przy określonej dolegliwości, tak nie każdy prawnik będzie w stanie doradzić w każdym problemie – uczciwie zatem mówimy, że nie pomożemy Państwu w sprawach karnych i podatkowych.

Poniżej znajdują się dziedziny, w których się specjalizujemy – jednak nie jest to katalog zamknięty. Zachęcamy tym samym do kontaktu, dzięki któremu wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązanie Państwa problemu. Poznaj nasze usługi prawne Wrocław. 

Dowiedz się więcej >

FJB Kancelaria Prawna s.c. Fijołek, Jas-Baran

Zakres świadczonych usług

______________________

Prawo budowlane i prawo nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Obsługa prawna - firmy, przedsiębiorcy, jednoosobowa działalność gospodarcza

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferujemy  kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Spółek Handlowych, Prawa Administracyjnego, Prawa Pracy,  oraz innych dziedzin prawa; Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie aktów korporacyjnych, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń, audyty, badania, analizy i opinie prawne; Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp.; Tworzymy i korygujemy umowy i listy intencyjne. Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów; Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

Świetnie radzimy sobie z każdym problemem prawnym wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie: zarządzanie wspólnotą (zarząd wspólnoty mieszkaniowej), administrowanie i obsługa windykacyjna wspólnot mieszkaniowych, wady nieruchomości i ich naprawa w okresie rękojmi i gwarancji, sporządzanie uchwał, sporządzanie umów, analiza umów i audyt prawny wspólnoty mieszkaniowej. Nie stanowi dla nas tajemnicy ustawa o wspólnotach mieszkaniowych (ustawa o własności lokali), żadna uchwała wspólnoty , czy umowy jakie powinna mieć Wspólnota Mieszkaniowa, a także umowy, które stosowane przez Zarządców. Niezależnie od tego, czy wspólnota mieszkaniowa składa się z kilku, czy z kilkuset mieszkańców, czy zarządza nią duży, doświadczony w branży podmiot, czy jedna osoba, to zawsze warto korzystać jest z pomocy adwokatów i radców prawnych. Jako doświadczona w obsłudze wspólnot mieszkaniowych kancelaria radców prawnych z Wrocławia, doskonale zdajemy sobie z różnorodności wyzwań i spraw z jakimi na co dzień mierzyć musi się wspolnota mieszkaniowa. 

Postępowanie sądowe, procesy przed sądem

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i pozaprocesowym. W zakres naszych działań wchodzą m.in.: prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych, prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozwody, podział majątku, zniesienie współwłasności, konkubinat

W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja stron w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy także postępowania w sprawach o podział majątku po rozwodzie, a także w trakcie toczącego się procesu o rozwód. Kancelaria posiada również doświadczenie w dziedzinie zniesienia współwłasności (zniesienie współwłasności rzeczy, zniesienie współwłasności nieruchomości), w tym w sprawach dotyczących tzw. konkubinatu, czyli w związkach osób, które nie zawarły związku małżeńskiego, a posiadają wspólny majątek. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres. Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.

Prawo Pracy – Pracodawcy i Pracownicy

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między pracodawcami a pracownikami, które wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz znajomości zmieniających się regulacji prawnych. W ramach spraw pracowniczych przygotowujemy kompleksową dokumentację pracowniczą, reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w postępowaniach przed sądami. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania regulaminów pracy, wynagradzania czy  porozumień zbiorowych.

Nasza kancelaria świadczy następujące usługi: przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz ich zmian, przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów, porozumień zbiorowych, przygotowywanie pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz kompleksowej dokumentacji pracowniczej związanej z ochroną danych osobowych RODO.

Cudzoziemcy – Zatrudnianie, Ponaglenia i Skargi

Pomagamy Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizujemy się również w obsłudze spraw cudzoziemców związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę

Obsługa deweloperów

Oparta na wysokich standardach obsługa deweloperów jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa budowlanego, prawa umów deweloperskich i prawa nieruchomości. Szerokie spektrum umiejętności pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb deweloperów. Skutecznie pomagamy deweloperom w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Większość konfliktów z nabywcami lokali udaje się nam załatwić w drodze negocjacji i korzystnych ugód.

Upadłość przedsiębiorców, upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, w jego toku, a także po jej ogłoszeniu. W pierwszym etapie dokonujemy oceny sytuacji prawej i finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości. Następnie dokonujemy sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pomagając przebrnąć przez gąszcz przepisów i dokumentów potrzebnych do prawidłowego wszczęcia postępowania. Oferujemy również sporządzenie wszelkich wniosków do sądu upadłościowego.

FJB Kancelaria Prawna s.c. Fijołek, Jas-Baran

AKTUALNOŚCI

______________________

Przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 i 31.12.2020 roku Kancelaria będzie nieczynna ze względu na przerwę świąteczną. W dniach 28-30.12.2020 r. pracujemy normalnie. Prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne…

czytaj dalej
FJB Kancelaria Prawna s.c. Fijołek, Jas-Baran

Najczęściej szukane

______________________

Usługi prawne Wrocław

Usługi prawne Wrocław

W naszej Kancelarii kierujemy się przekonaniem, że każdy klient i każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Nie szukamy rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla każdego z Państwa w konkretnej sytuacji. Co ważne, uczciwie informujemy o potencjalnym ryzyku lub możliwych konsekwencjach wspólnie podejmowanych decyzji. Za największe wyróżnienie przyjmujemy bowiem zadowolenie i pozytywną ocenę współpracy, którą Państwo przekazują nam, swoim kontrahentom oraz bliskim.  Świadczymy usługi prawne Wrocław,  dolnośląskie a nawet na terenie całego kraju. 

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran mieści się we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30. Zakres działalności Kancelarii obejmuje przede wszystkim obsługę prawną firm, doradztwo w prawie budowlanym i prawie nieruchomości. Zajmujemy się również obsługą wszelkich spraw indywidualnych w związku z czym, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią. Jesteśmy pewni, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu, a nasze usługi prawne spełnią Państwa wymagania.

Kontakt

Obsługa prawna Wrocław

Obsługa prawna Wrocław

Wrocław jest miastem rozwijającym się w bardzo szybkim tempie. Równolegle rośnie konkurencja we wszelkich branżach, rosną także wymagania klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich praw.

Obsługa prawna Wrocław – firm jest na dzień dzisiejszy jednym z podstawowych filarów bezpieczeństwa działalności w każdym sektorze rynku. Usługi prawne naszej Kancelarii, są podstawą działań dla wielu przedsiębiorców z Wrocławia. Korzyści ze stałej współpracy jest kilka. Przede wszystkim, przy takiej formie współpracy możemy zaproponować niższe stawki obsługi prawnej.

Po drugie stali klienci traktowani są priorytetowo i ich zlecenia realizowane są w pierwszej kolejności, aby zminimalizować ich czas oczekiwania.

Po trzecie, stała współpraca pozwala zaoszczędzić klientom czas na spotkania z prawnikiem / radcą prawnym / adwokatem i ustalanie za każdym razem zasad współpracy.

Stałym klientom przesyłamy informacje o zmieniających się przepisach, które mają znaczenie dla ich działalności lub proponujemy szkolenia, a także często szybkie darmowe porady prawne przez telefon.

Kontakt

Kancelarie prawne Wrocław

Kancelarie prawne Wrocław

Dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Klient ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

W dużych korporacjach niejednokrotnie nad daną sprawą pracuje kilku studentów czy aplikantów i klient nie wie z kim ma się kontaktować.

Wierzymy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Staramy się też minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonego zadania. Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę. Kancelarie prawne Wrocław – Cieszymy się gdy klient wybiera naszą Kancelarię ponieważ jest przekonany, że nikt nie zajmie się jego sprawą lepiej niż my.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Obsługa prawna firm Wrocław

Obsługa prawna firm Wrocław

Prawnicy z naszej kancelarii prawnej posiadają długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm. Współpracujemy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami oraz  małymi podmiotami gospodarczymi, którym pomagamy w kwestii umów i kontraktów. Nasza Kancelaria gwarantuje profesjonalne doradztwo w zakresie negocjacji umów i kontraktów. 

Obsługa prawna firm Wrocław i inne miasta.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, możecie Państwo liczyć na obsługę w języku angielskim i niemieckim, opiekę nad sprawą przez wyspecjalizowanego prawnika  a także na rzetelność i szybkość działań.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt