fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Kancelaria Radcy Prawnego

Marta Jas- Baran
KontaktNapisz

Kilka słów o mnie

 

Witam Państwa, nazywam się Marta Jas-Baran i jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2001 r. Brałam udział w prestiżowym rocznym Programie dla Międzynarodowych Prawników organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nordrhein-Westfalen przy Uniwersytecie Tübingen i Sądzie Apelacyjnym w Düsseldorfie w Niemczech.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie zdobywałam doradzając największym w kraju uczelniom, największym w kraju spółkom budowlanym oraz firmom z zakresu obrotu wierzytelnościami. Specjalizuję się w obsłudze deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych. Posługuję się biegle językiem niemieckim oraz bardzo dobrze angielskim.

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Zakres świadczonych usług

______________________

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferujemy  kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Spółek Handlowych, Prawa Administracyjnego, Prawa Pracy,  oraz innych dziedzin prawa; Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie aktów korporacyjnych, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń, audyty, badania, analizy i opinie prawne; Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp.; Tworzymy i korygujemy umowy i listy intencyjne. Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów; Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Prawo Pracy – Pracodawcy i Pracownicy

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętymi relacjami między pracodawcami a pracownikami, które wymagają odpowiedniego doświadczenia oraz znajomości zmieniających się regulacji prawnych. W ramach spraw pracowniczych przygotowujemy kompleksową dokumentację pracowniczą, reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w postępowaniach przed sądami. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania regulaminów pracy, wynagradzania czy  porozumień zbiorowych.

Nasza kancelaria świadczy następujące usługi: przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę oraz ich zmian, przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, statutów, porozumień zbiorowych, przygotowywanie pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, odwołania od rozwiązania umowy o pracę oraz kompleksowej dokumentacji pracowniczej związanej z ochroną danych osobowych RODO.

Prawo budowlane i nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Obsługa wspólnot i zarządców

Świetnie radzimy sobie z każdym problemem prawnym wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi wsparcia prawnego w zakresie zarządzania, administrowania i obsługi windykacyjnej wspólnot mieszkaniowych, jak również kwestii związanych z naprawą wad nieruchomości w okresie rękojmi i gwarancji. Dysponujemy szerokim wachlarzem wzorów wszelkich koniecznych uchwał i umów tworzonych przez Zarządców.

Upadłość przedsiębiorców, upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, w jego toku, a także po jej ogłoszeniu. W pierwszym etapie dokonujemy oceny sytuacji prawej i finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości. Następnie dokonujemy sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pomagając przebrnąć przez gąszcz przepisów i dokumentów potrzebnych do prawidłowego wszczęcia postępowania. Oferujemy również sporządzenie wszelkich wniosków do sądu upadłościowego.

Cudzoziemcy – Zatrudnianie, Ponaglenia i Skargi

Pomagamy Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizujemy się również w obsłudze spraw cudzoziemców związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę

Obsługa deweloperów

Oparta na wysokich standardach obsługa deweloperów jest wynikiem wieloletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa budowlanego, prawa umów deweloperskich i prawa nieruchomości. Szerokie spektrum umiejętności pozwala na dostosowanie świadczonych przez nas usług do indywidualnych potrzeb deweloperów. Skutecznie pomagamy deweloperom w sporach z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Większość konfliktów z nabywcami lokali udaje się nam załatwić w drodze negocjacji i korzystnych ugód.

Postępowanie sądowe, procesy

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym. W zakres naszych działań wchodzą m.in.: – prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, – reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi, – prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rozwody, podział majątku

W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty  i ustalenie ojcostwa. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres. Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI ZADZWOŃ

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

AKTUALNOŚCI

______________________

Wykład Marty Jas Baran podczas targów mieszkaniowych

Wykład Marty Jas Baran podczas targów mieszkaniowych

Targi mieszkaniowe Nowy Dom Nowe MieszkanieW dniu 07.09.2019 oraz 08.09.2019 podczas Targów mieszkaniowych Nowy Dom Nowe Mieszkanie, Marta Jas - Baran radca prawny na zaproszenie organizatora poprowadzi wykład pt. "Umowa najmu okazjonalnego prawda i mity". Targi Nowy...

czytaj dalej
Wykład Marty Jas Baran podczas Targów NDNM we Wrocławiu

Wykład Marty Jas Baran podczas Targów NDNM we Wrocławiu

Nowy Dom Nowe MieszkanieTegoroczne targi mieszkaniowe Nowy Dom Nowe Mieszkanie zgromadziły ponad 8,5 tys. zwiedzających. Swoją ofertę przedstawiło przeszło stu wystawców, pośród których znalazły się zarówno znane firmy lokalne takie jak Blockpol – Developer, PCG,...

czytaj dalej
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Z przyjemnością informujemy, że Marta Jas-Baran została wpisana na listę radców  prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

czytaj dalej
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Najczęściej szukane

______________________

Usługi prawne Wrocław

Usługi prawne Wrocław

W naszej Kancelarii kierujemy się przekonaniem, że każdy klient i każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Nie szukamy rozwiązań uniwersalnych, ale takich, które będą korzystne dla każdego z Państwa w konkretnej sytuacji. Co ważne, uczciwie informujemy o potencjalnym ryzyku lub możliwych konsekwencjach wspólnie podejmowanych decyzji. Za największe wyróżnienie przyjmujemy bowiem zadowolenie i pozytywną ocenę współpracy, którą Państwo przekazują nam, swoim kontrahentom oraz bliskim.  Świadczymy usługi prawne Wrocław,  dolnośląskie a nawet na terenie całego kraju. 

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran mieści się we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30. Zakres działalności Kancelarii obejmuje przede wszystkim obsługę prawną firm, doradztwo w prawie budowlanym i prawie nieruchomości. Zajmujemy się również obsługą wszelkich spraw indywidualnych w związku z czym, zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią. Jesteśmy pewni, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu, a nasze usługi prawne spełnią Państwa wymagania.

Kontakt

Obsługa prawna Wrocław

Obsługa prawna Wrocław

Wrocław jest miastem rozwijającym się w bardzo szybkim tempie. Równolegle rośnie konkurencja we wszelkich branżach, rosną także wymagania klientów, którzy są coraz bardziej świadomi swoich praw.

Obsługa prawna Wrocław – firm jest na dzień dzisiejszy jednym z podstawowych filarów bezpieczeństwa działalności w każdym sektorze rynku. Usługi prawne naszej Kancelarii, są podstawą działań dla wielu przedsiębiorców z Wrocławia. Korzyści ze stałej współpracy jest kilka. Przede wszystkim, przy takiej formie współpracy możemy zaproponować niższe stawki obsługi prawnej.

Po drugie stali klienci traktowani są priorytetowo i ich zlecenia realizowane są w pierwszej kolejności, aby zminimalizować ich czas oczekiwania.

Po trzecie, stała współpraca pozwala zaoszczędzić klientom czas na spotkania z prawnikiem / radcą prawnym / adwokatem i ustalanie za każdym razem zasad współpracy.

Stałym klientom przesyłamy informacje o zmieniających się przepisach, które mają znaczenie dla ich działalności lub proponujemy szkolenia, a także często szybkie darmowe porady prawne przez telefon.

Kontakt

Kancelarie prawne Wrocław

Kancelarie prawne Wrocław

Dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Klient ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

W dużych korporacjach niejednokrotnie nad daną sprawą pracuje kilku studentów czy aplikantów i klient nie wie z kim ma się kontaktować.

Wierzymy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Staramy się też minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonego zadania. Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę. Kancelarie prawne Wrocław – Cieszymy się gdy klient wybiera naszą Kancelarię ponieważ jest przekonany, że nikt nie zajmie się jego sprawą lepiej niż my.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Obsługa prawna firm Wrocław

Obsługa prawna firm Wrocław

Prawnicy z naszej kancelarii prawnej posiadają długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm. Współpracujemy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami oraz  małymi podmiotami gospodarczymi, którym pomagamy w kwestii umów i kontraktów. Nasza Kancelaria gwarantuje profesjonalne doradztwo w zakresie negocjacji umów i kontraktów. 

Obsługa prawna firm Wrocław i inne miasta.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią, możecie Państwo liczyć na obsługę w języku angielskim i niemieckim, opiekę nad sprawą przez wyspecjalizowanego prawnika  a także na rzetelność i szybkość działań.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

Prawnik Wrocław Prawo Budowlane

Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości; nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; transakcji nabycia i zbycia nieruchomości; zniesienia współwłasności nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; uzyskania decyzji o warunkach zabudowy; odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę; procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami; zawarcia i wykonywania umów deweloperskich; postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego; wywłaszczenia nieruchomości; prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt