fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia


Zastrzeżenia prawne
 
Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione przed ujawnieniem. Jeżeli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Pana/Pani, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeżeli otrzymał Pan / otrzymała Pani wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy lub na adres m.jas@mjbkancelaria.pl oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami. Informujemy, że e-maile nie są bezpieczne i nie gwarantują bezbłędności, ponieważ mogą być przechwytywane i modyfikowane lub zawierać wirusy. Zakładamy, że każda osoba, która się z nami komunikuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest świadoma tych zagrożeń. Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania przez Państwa z poczty elektronicznej. Niektóre linki na naszej stronie i w przesłanej wiadomości mailowej mogą odsyłać Państwa do innych stron internetowych. Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego  udostępnia te łącza jedynie dla Państwa wygody i nie stanowi to o ich promocji przez Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego.  Treści, do których odsyłają linki, nie pozostają pod nadzorem Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego.  Jeśli zdecydujecie się Państwo odwiedzić jakiejkolwiek witryny, robicie to na własne ryzyko i jesteście odpowiedzialni za podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu zabezpieczenia się przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami. Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron powiązanych lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, która nie jest integralną częścią witryny internetowej https://uslugiprawne.wroclaw.pl/ Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego nie składa żadnych oświadczeń, nie udziela gwarancji oraz nie promuje jakiejkolwiek witryny lub informacji, produktów lub usług, które się na nich znajdują. W związku z tym zakładamy, że akceptują Państwo, iż nie będziemy ponosić odpowiedzialności w żaden sposób za trafność, przestrzeganie praw autorskich, czy zgodność z prawem materiałów zawartych na stronach, do których linki internetowe odsyłają. Materiały i treści zawarte na naszej witrynie internetowej nie stanowią porad prawnych i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zakładamy, że akceptują Państwo, że wyłączamy odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań podjętych na bazie informacji uzyskanych z naszej witryny internetowej. Każdy problem prawny wymaga bowiem indywidualnej oceny przez profesjonalnego prawnika. W przypadku zainteresowania treścią materiałów, publikacji oraz innego rodzaju informacji, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.
Marta Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 lok. 246, 247 53-238 Wrocław.