fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Zasady pobytu Ukraińców w Polsce

Na jakiej podstawie obywatel Ukrainy może wjechać do Polski uciekając przed atakiem Rosji?

Drodzy Obywatele Ukrainy!

Poniżej przedstawiamy informację dla Państwa i Waszych bliskich, które mogą pomóc w tym trudnym czasie:

Urząd do Spraw Cudzoziemców kieruje do obywateli Ukrainy informację, że jeżeli ucieczka z terenu Ukrainy następuje z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie – obywatel Ukrainy zostanie wpuszczony do Polski. Wszelkie informacje zostały udostępnione na specjalnie przygotowanej stronie Urzędu, pod adresem – https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina  Informacje przygotowane zostały także w języku ukraińskim.

W Polsce uruchomiono specjalne punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej, adresy tych punktów wymienione są w ulotkach, które otrzymuje każda osoba przekraczająca granicę. Jest w nich także numer specjalnej infolinii (+48 47 721 75 75) oraz adres strony internetowej (www.ua.gov.pl) przygotowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W punkcie recepcyjnym Obywatele Ukrainy mogą otrzymać informację na temat pobytu w Polsce, zapewnione ma zostać tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Zasady pobytu ukraińców w Polsce

Podkreślamy, że z Ukrainy do Polski można wjechać na podstawie:

–       paszportu w ramach ruchu bezwizowego,

–       wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,

–       wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,

–       posiadanego zezwolenia na pobyt,

–       a także na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Ile Ukrainiec może przebywać w Polsce ?

Legalny pobyt Ukraińców, którzy wjechali na podstawie paszportu lub dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen, trwa 90 dni. W przypadku wizy wydanej przez polski organ taki pobyt jest legalny zgodnie z terminem jej ważności i okresem pobytu, który w niej wskazano. Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym. Zgoda komendanta Straży Granicznej umożliwi natomiast legalne przebywanie w Polsce przez 15 dni.

Jeśli Obywatel Ukrainy zechce przedłużyć swój legalny pobyt, może przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.