fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa w pigułce

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. znana również jako „ustawa o wspólnotach mieszkaniowych” wskazuje na istnienie wielu przywilejów i obowiązków, z których wspólnota mieszkaniowa może korzystać i którym musi sprostać w swoim codziennym funkcjonowaniu

Powstanie wpólnoty mieszkaniowej

Bardzo istotnym jest, aby wspólnota mieszkaniowa – działająca w imieniu mieszkańców ją tworzących, spełniała swoje zadania w najlepszy możliwy sposób, tak aby jej aktywność przynosiła mieszkańcom jak najwięcej korzyści.

Warto zauważyć, że już sam moment powstania wspólnoty mieszkaniowej jest ściśle określony przez przepisy prawa i powstaje ona automatycznie – w momencie wyodrębnienia oraz przeniesienia własności pierwszego lokalu w danym budynku. Co ważne – przepis ten nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami to w wielu wypadkach duże wyzwanie i odpowiedzialność. „Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych” określa szerokie prawa i obowiązki dla wyznaczonego przez mieszkańców zarządcy. Kierowaniem wspólnotą mieszkaniową może zająć się także zarząd właścicielski, składający się z mieszkańców wspólnoty. Zarówno zarząd jak i zarządca odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wspolnoty mieszkaniowej, zaczynając od spraw najbardziej podstawowych, takich jak np. stworzenie regulaminu wspólnoty mieszkaniowej po te najbardziej skomplikowane, jak choćby konieczność podejmowania działań mających na celu eksmitowanie mieszkańców, którzy w rażący sposób utrudniają życie innym sąsiadom, czy ustalenie planu gospodarczego we wspólnocie. W tym miejscu warto wskazać także na istnienie instytucji Administratora wspólnoty mieszkaniowej, który w wielu wypadkach nie podlega pod przepisy dotyczące zarządcy i w takich wypadkach bardzo ważna jest treść zawartej umowy z takim zewnętrznym administratorem.

Każda podejmowana przez zarządcę czynność wymaga przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, a to w wielu wypadkach wymaga posłużeniem się przepisami prawa – w tym również bardzo często kodeksem postępowania cywilnego, czy kodeksem cywilnym. W dobie szybko zmieniających się przepisów, chcący działać sprawnie i skutecznie zarządca nieruchomości, w wielu przypadkach powinien zastanowić się nad skorzystaniem z usług prawnika od nieruchomości, który specjalizuje się w kwestii wspólnot mieszkaniowych. Czasem bowiem odpowiedzi wymagają takie pytania jak np. czy wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną albo czy zarządca jest w imieniu wspólnotymieszkaniowej zobligowany do przeprowadzania przetargów.

Problem z sąsiadem- rozwiązaniem przepisy ustawy

Kancelarie radców prawnych, które świadczą pomoc prawną wspólnotom mieszkaniowym, bardzo często zmuszone są do łagodzenia, a nawet rozstrzygania sporów i problemów występujących między członkami wspólnot mieszkaniowych, których nie jest w stanie rozstrzygnąć regulamin wspólnoty mieszkaniowej, ani zarząd czy zarządca wspólnoty.

Sytuacje te dotyczą bardzo wielu aspektów wspólnego funkcjonowania mieszkańców. Częstym zjawiskiem jest zarówno zakłócanie spokoju przez jednego z sąsiadów, niezachowywanie odpowiedniej czystości i warunków higienicznych w mieszkaniach – co skutkuje zanieczyszczeniem części wspólnych nieruchomości. Coraz częściej również zdarza się, że mieszkańcy budynków nie korzystają we właściwy sposób z części wspólnych nieruchomości, utrudniając funkcjonowanie sąsiadom, a nierzadko stwarzając zagrożenie dla zdrowia, np. poprzez zastawianie miejsc parkingowych, czy niszczenie wind.

Wskazać należy, że hałas może być uznany za wykroczenie, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Groźby czy niszczenie mienia stanowić mogą o popełnieniu przestępstwa przez poszczególnych mieszkańców wspólnoty, a szczególnym rozwiązaniem może być możliwe jest żądanie w trybie procesu przeprowadzenia licytacji lokalu lub nieruchomości na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w sytuacji gdy właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Jako radcy prawni i adwokaci z Wrocławia doskonale zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy do takiej trudnej sprawy angażuje się doświadczony prawnik od nieruchomości, dobrze znający przepisy prawa, w tym w szczególności wspomnianą już ustawę o wspólnotach mieszkaniowych, to prościej jest o porozumienie pomiędzy mieszkańcami lub o szybsze zakończenie problemu.

Wspólnota mieszkaniowa- pomoc prawnika

Niezależnie od tego, czy wspólnota mieszkaniowa składa się z kilku, czy z kilkuset mieszkańców, czy zarządza nią duży, doświadczony w branży podmiot, czy jedna osoba, to w przypadku problemów warto zastanowić się nad pomocą adwokatów i radców prawnych. Jako doświadczona w obsłudze wspólnot mieszkaniowych kancelaria radców prawnych z Wrocławia, doskonale zdajemy sobie z różnorodności wyzwań i spraw z jakimi na co dzień mierzyć musi się wspolnota mieszkaniowa. Kancelaria Radców Prawnych Paweł Fijołek, Marta Jas- Baran s.c. od lat specjalizuje się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług Kancelarii Radców Prawnych Paweł Fijołek, Marta Jas- Baran s.c.

aplikant radcowski Mateusz Nowak,

pracownik Kancelarii Radców Prawnych Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c.