fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Schematy podatkowe (MDR) –priorytetem wielomilionowe kary czy skuteczny przepływ informacji podatkowych?

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskim przedsiębiorcom nałożono nowy obowiązek zgłaszania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o stosowaniu schematów podatkowych. Obowiązek usankcjonowano bardzo wysokimi karami sięgającymi do 21 mln zł. Brak raportu, nieterminowe poinformowanie fikusa o schemacie lub fałszywe oświadczenie w informacjach MDR zagrożone jest wysokimi karami finansowymi.

Niestety, wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy nie tylko z tego, że stosuje schematy podatkowe (ich definicja jest często niezrozumiała dla osób nieobeznanych z prawem podatkowym), ale też z konieczności ich raportowania. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w ciągu pierwszego kwartału obowiązywania nowych przepisów do KAS wpłynęło jedynie ok. 700 zgłoszeń.

Dokonania zgłoszenia wymagają także schematy podatkowe stosowane przed wejściem w życie nowych regulacji, co sprawia, że niezbędne jest nie tylko bieżące interpretowanie nowych rozwiązań podatkowych, ale też szczegółowa analiza tych stosowanych dotychczas.

W przypadku transakcji międzynarodowych raportowanie obejmuje uzgodnienia od czerwca 2018 roku. W przypadku działalności krajowej – obejmuje optymalizacje podatkowe od listopada 2018 roku. Odnośnie  transakcji sprzed 1 stycznia 2019 roku, termin zgłaszania do skarbówki mija po ok. 6 miesiącach. Na przekazanie skarbówce informacji o optymalizacjach z 2019 roku, podatnikom pozostaje tylko 1 miesiąc

Do raportowania zmuszeni zostali nie tylko przedsiębiorcy, ale równolegle także ich doradcy podatkowi i księgowi oraz ich podwykonawcy. Informacje o schematach raportowane będą w formie elektronicznej w postaci XML. Oznacza to, że po jego otworzeniu widoczny jest tylko ciąg liter i cyfr. Tylko przetworzenie takiego dokumentu umożliwia jego właściwy odczyt. Do podpisania takiego dokumentu niezbędny jest podpis elektroniczny, co w praktyce również wymaga dodatkowego zaangażowania ze strony upoważnionych osób w firmie.

Ministerstwo Finansów wskazuje na dużą ilość błędów w dokonywanych zgłoszeniach schematów podatkowych. Wynikają one z braku klarownych procedur wewnętrznych i organizacji pozwalającej na poprawne zidentyfikowanie schematu podatkowego. Wagę tego typu wewnętrznych regulacji podkreślają wprost przepisy ordynacji podatkowej, przewidujące kary za brak wdrożenia odpowiedniej procedury MDR w wysokości nawet do 10 mln zł.

Odpowiedzialność finansową za niestosowanie procedur MDR ponoszą tzw. promotorzy wspierani przez tzw. wspomagających, którzy są inicjatorami konkretnego rozwiązania podatkowego, umowy czy projektu, które z kolei oferują innym podmiotom. Drugą grupę podmiotów odpowiedzialnych stanowią podmioty, wykorzystujące pomysły promotorów i wspomagających we własnej działalności. Odpowiedzialność za niezachowanie ustawowych terminów lub błędne raportowanie ciąży na wszystkich aktywnych osobach mających styczność ze schematem podatkowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran oferuje pomoc prawną w zakresie przygotowania dokumentacji schematów podatkowych MDR, która przy jej właściwym zastosowaniu może uchronić przedsiębiorców przed tak wysokimi sankcjami. Na przekazanie skarbówce informacji o bieżących schematach tj. z 2019 roku, podatnicy mają jedynie miesiąc.

Nadchodzące lata pozwolą na weryfikację czy przepisy wprowadzające obowiązek raportowania o schematach podatkowych poprawiły przepływ informacji finansowych i gospodarczych pomiędzy podatnikami a administracją skarbową.