fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Karta Pobytu

SKARGA DO SĄDU SPOSOBEM NA OTRZYMANIE KARTY POBYTU I WYSOKIE ODSZKODOWANIE

Gigantyczne kolejki w Urzędach Wojewódzkich, a zwłaszcza w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim to niestety smutna codzienność, z którą mierzą się w szczególności osoby oczekujące na wyrobienie paszportu oraz cudzoziemcy.

Rekordziści wśród tych ostatnich na załatwienie karty pobytu przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców czekają ponad trzy lata, a w naszym regionie legalizacja pobytu, czy załatwienie pozwoleń na pracę wydłużyły się z 66 do średnio 328 dni (zgodnie z prawem sprawy powinny być załatwiane maksymalnie w ciągu 90 dni!).

Z przeprowadzonych kontroli w urzędach wojewódzkich wynika, że brakuje rzetelnej, sprawnej i terminowej obsługi, zaś w Dolnośląskim Urzędzie szczególnie zwrócono uwagę na nierówne traktowanie klientów. Okazuje się, że we Wrocławiu niektórym cudzoziemcom umożliwiono składanie wniosków bez kolejki. W ten sposób przyjmowano około 300 cudzoziemców w miesiącu. Co więcej, na załatwienie sprawy czekali oni często zaledwie do kilkunastu dni!

Takie postępowanie rodziło obawy o legalność tych działań. NIK po przeprowadzeniu kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przekazał wynik kontroli do Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu. Pozostaje czekać na efekty, mając jednak na uwadze ciągły przyrost liczby cudzoziemców w Polsce, zwłaszcza z Ukrainy, rozwiązanie problemu Urzędu prawdopodobnie nie nastąpi w najbliższym czasie.

Cudzoziemcy nie wiedzą jednak, że istnieją legalne procedury, które przyspieszają uzyskanie pobytu w Polsce. Pomagają w tym także Sądy, a opłaty naprawdę są niewielkie! Dlatego najlepszym rozwiązaniem, które może pomóc cudzoziemcom w kłopotach opisanych powyżej jest wizyta u radcy prawnego ponieważ cudzoziemcy często nie znają polskiego prawa, nie wiedzą, że mogą skutecznie przyspieszyć legalizację pobytu, a często w Urzędzie traktuje się ich jak niechcianych klientów.

Dzięki działaniu naszej Kancelarii wielu cudzoziemców z terenu województwa dolnośląskiego może dziś legalnie pracować i przebywać na terenie Polski! Informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Marty Jas-Baran od lat pomaga cudzoziemcom w powyższych sprawach.

Pomagamy cudzoziemcom w zakresie przyspieszenia legalizacji pobytu, uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę czy zezwoleń na pobyt stały. Sporządzamy ponaglenia na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uzyskujemy dla cudzoziemców odszkodowania za bezczynnie lub przewlekle prowadzone postępowania przed DUW. Pomagamy także Zarządom Spółek i przedsiębiorcom przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w procedurach legalizacji pobytu i prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia spraw cudzoziemców przyjmujemy pod numerem: 515434327