fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w czasach epidemii

Problemy finansowe spowodowane stanem epidemii dotknęły wszystkich – od dużych przedsiębiorstw, które musiały zawiesić swoją działalność, aż po osoby fizyczne, które z uwagi na wprowadzane ograniczenia straciły pracę. Wielu osobom sytuacja ta uniemożliwiła wywiązywanie się z codziennych zobowiązań, prowadząc do sporów z podmiotami, od których wynajmują mieszkania, czy wezwań do zapłaty z banków, w których zaciągnęły kredyty. W wielu przypadkach najlepszym wyjściem z sytuacji może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura oddłużania osób fizycznych, wprowadzona do polskiego porządku prawnego stosunkowo niedawno. Pozwala ona osobom, które utraciły możliwość regulowania swoich zobowiązań, na całkowite pozbycie się długów. W postępowaniu upadłościowym ustala się plan spłat wobec wszystkich wierzycieli na określony czas, wynoszący zwykle trzy lata po zakończeniu postępowania. Regularne spłaty przez określony w postanowieniu czas, niezależnie od pozostałej do zapłaty kwoty, uwalniają dłużnika od pozostałych zobowiązań wobec dotychczasowych wierzycieli.

Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być ostatecznością – wiąże się bowiem ze staranną kontrolą wszystkich wydatków upadłego i sprzedażą przez syndyka należącego do dłużnika majątku, w tym nieruchomości czy pojazdów. Upadły traci kontrolę nad całym swoim majątkiem i jest uprawniony wyłącznie do nabywania produktów niezbędnych do życia, takich jak np. żywność.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest instytucją przewidzianą dla osób fizycznych, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. W stosunku do osób fizycznych najczęściej ma to miejsce, gdy ich dochód jest zbyt niski by mogły one regulować swoje długi. Ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej od 24 marca 2020 r. możliwe jest nawet wobec osób, które swoją lekkomyślnością przyczyniły się do powstania stanu niewypłacalności – sąd może jednak ustalić wobec nich wydłużony w czasie plan spłat, sięgający nawet siedmiu lat.

Od 24 marca 2020 r. z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG – zbieg wejścia w życie nowych przepisów Prawa upadłościowego z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii wydaje się więc być szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla wielu takich osób.

Nasza Kancelaria pomoże w ocenie, czy ogłoszenie upadłości w Twojej sprawie jest możliwe oraz wskazać jakie dokumenty będą potrzebne do przygotowania stosownego wniosku. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie inne konsekwencje niesie za sobą złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, skontaktuj się z nami.