fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
prosta spółka akcyjna

Nowa forma przedsiębiorstwa w 2021r- prosta spółka akcyjna

1 lipca 2021 r. w życie wejdzie nowelizacja prawa handlowego pozwalająca na skorzystanie z nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej nazywaną Prostą Spółka Akcyjną (PSA).  W swoich założeniach nowa forma aktywności przedsiębiorców  ma być przede wszystkim tania, dostępna dla każdego oraz ma wpływać na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców i ułatwienie w realizacji inwestycji na krajowym rynku. Stawia ona także na jak największą elastyczność struktury kapitałowej, do której zmian nie jest wymagane spełnienie licznych formalności.

PSA charakteryzuje się niezwykle niskim kapitałem akcyjnym, bowiem wystarczy już 1 zł aby móc założyć spółkę.  Wkład ten nie musi być wniesiony od razu, ale dopiero w ciągu 3 lat od założenia spółki.

Jedynym kosztem koniecznym do poniesienia będzie opłata od rejestracji spółki w wysokości 350 zł lub 600 zł, w zależności od sposobu rejestracji.  Proces utworzenia spółki ma być bardzo szybki – przy skorzystaniu z państwowego systemu S24 założenie prostej spółki akcyjnej ma trwać maksymalnie 24 godziny, a w przypadku skorzystania z usług notariusza i tradycyjnej drodze rejestracji w sądzie proces ten także ma zostać maksymalnie przyspieszony.

PSA może zostać założona przez obecnie funkcjonujących na rynku przedsiębiorców, zarówno w postaci spółek jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także przez podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej. Spółkę tworzy się w kilka osób lub jednoosobowo. Jedynym ograniczeniem jakie stawiają przepisy jest zakaz zakładania PSA przez jednoosobowe spółki z o.o.

Umowę spółki stanowiącą podstawę jej działalności można zawrzeć na formularzu udostępnianym portalu S24, jak i u notariusza, który dostosuje umowę pod konkretne potrzeby przedsiębiorców. Zawarcie umowy spółki w drugi ze wskazanych sposobów jest konieczne w przypadku, gdy chcemy wnieść do spółki wkłady niepieniężne (np.: w postaci ruchomości, prawa własności intelektualnej albo świadczenia pracy). Wkłady niepieniężne często stanowią jedyne co początkujący przedsiębiorcy mogą wnieść do spółki, w związku z czym jest to znaczne ułatwienie szybkiego startu na rynku krajowym.

Cechą charakterystyczną takiej spółki jest to, że akcje nie mają wartości nominalnej, ale ich ilość przekłada się na prawa akcjonariuszy. W praktyce oznacza to, że im więcej udziałów ma dany akcjonariusz tym ważniejszy jest jego głos w spółce. Należy zauważyć, że sprzedaż akcji należących do wspólników także ma zostać maksymalnie uproszczona, ponieważ będą one zarejestrowane w postaci cyfrowej i będą przechowywane przez domy maklerskie lub notariuszy w prowadzonych przez nich rejestrach. Nowa regulacja stwarza także bardzo szerokie możliwości uprzywilejowania akcji np.: w formie prawa do większej dywidendy lub prawa poboru.

Organami sprawującymi władzę w PSA mogą być zarząd i fakultatywna rada nadzorcza lub nieznany dotychczas organ, który łączy w sobie kompetencje dwóch wspomnianych, czyli rada dyrektorów. Walne zgromadzenie akcjonariuszy PSA ma w tym zakresie całkowitą dowolność. Organy PSA mają możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu uproszczonej procedury, zarówno przy podejmowaniu ich na piśmie, jak  i przy wykorzystaniu coraz powszechniejszych w dzisiejszych realiach wideo lub telekonferencji. Spółka ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania na takich samych zasadach jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – członkowie zarządu lub rady dyrektorów nie ponoszą odpowiedzialności za długi dopóki spółka ma własny majątek, a w przypadku gdy go nie ma, to przepisy przewidują kilka wyjątków pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności.

PSA co do zasady ma być łatwa do przekształcenia w spółkę akcyjną, w przypadkach gdy przedsiębiorcy znacznie rozwiną swój potencjał gospodarczy lub będą chcieli wprowadzić spółkę na giełdę. Także w kwestii rozwiązania PSA  ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom sporą dowolność, ponieważ mogą zdecydować się na rozwiązanie spółki poprzez klasyczną, ale także uproszczoną formę likwidacji. 

Nowa forma działalności gospodarczej stwarza szansę łatwego wejścia na rynek przedsiębiorców przez osoby, które chcą po raz pierwszy spróbować założyć własną działalność gospodarczą bez ponoszenia dużych kosztów, mając jednocześnie przed sobą perspektywę łatwego sposobu przekształcenia spółki, w przypadku gdy uda im się osiągnąć spory sukces gospodarczy. PSA ponadto może stanowić interesującą alternatywę dla obecnie działających przedsiębiorców. którzy chcą w prosty i odformalizowany sposób przeprowadzić planowane przez siebie inwestycje celowe.

Jeżeli interesuje Cię założenie lub przekształcenie twojej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną, zespół Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jas-Baran jest gotowy do świadczenia wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie.

Jakub Mrozowski

zatrudniony w Kancelarii Radcy Prawnego Marty Jas-Baran