fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia
Komentarz Gazeta Prawna

Wywiad: Marta-Jas-Baran Kancelaria Radcy Prawnego dla Dziennik Gazeta Prawna

Żadne ułatwienia nie zastąpią prostych i stabilnych zasad uznawania kwalifikacji

Marta Jas-Baran: Decyzje o zmianie kraju zamieszkania wymagają zwykle wielomiesięcznych przygotowań. Nie można wymagać od ludzi, by rzucili wszystko, dając im nadzieję na pracę w Polsce, jeśli podstawa tej nadziei zmieniana jest kilka razy w roku

W ostatnim czasie pojawiło się kilka projektów dotyczących otwarcia rynku pracy dla osób spoza Unii, zwłaszcza wykonujących zawody medyczne. W listopadzie do konsultacji skierowano m.in. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia, uchwalono też dwie ustawy wprowadzające ułatwienia w zatrudnianiu medyków ze Wschodu. Jak pani ocenia kolejne kroki ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców?