fbpx

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

 

Wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa. zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa – Ustawa

Ustawa ustawa o wspólnotach mieszkaniowych opisuje prawa mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej jednak wskazuje również na obowiązki zarządu. Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa? Czy należy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? W rozwiązaniu problemów pomoc mogą przynieść przepisy Ustawy oraz usługi prawne Wrocław. 

Wspólnota mieszkaniowa – powstanie

Bardzo istotnym jest, aby wspólnota – którą reprezentować może zarząd wspólnoty albo zarządca nieruchomości, spełniała swoje zadania. Powinna to robić w najlepszy sposób, ponieważ jej aktywność powinna przynosić mieszkańcom jak najwięcej korzyści.

Warto zauważyć, że już sam moment powstania wspólnoty mieszkaniowej jest ściśle określony przez przepisy prawa. Wspólnota powstaje automatycznie, czyli w momencie wyodrębnienia oraz przeniesienia własności pierwszego lokalu w danym budynku. Co ważne – przepis ten jednakże nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami to duże wyzwanie. Wspólnota mieszkaniowa – Ustawa określa prawa i obowiązki zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. Kierowaniem wspólnotą może również zająć się zarząd wspólnoty mieszkaniowej. W skład tego ostatniego wchodzić mogą mieszkańcy wspólnoty. Panuje mylne przekonanie, że wspólnota może posiadać zarówno zarząd jak i zarządcę. Nie jest to prawda bowiem wspólnotą może kierować tylko jeden organ – albo zarząd albo zarządca. Jeśli wspólnota powołała zarządcę (zewnętrzną firmę), to zarząd może sprawować funkcję doradczą. Zarząd taki nie ma jednak realnej „władzy” we wspólnocie. Zarówno zarząd jak i zarządca odpowiedzialny są za bieżące funkcjonowanie wspolnoty mieszkaniowej.

Zarząd czy zarządca powinien zacząć od spraw podstawowych, np. stworzyć regulamin wspólnoty mieszkaniowej czy ustalić plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej. Ważne są również sprawy skomplikowane, jak np. eksmisja mieszkańców, którzy w rażący sposób utrudniają życie innym sąsiadom. W tym miejscu warto wskazać także na istnienie instytucji Administratora wspólnoty mieszkaniowej. Ten jednak nie podlega pod przepisy dotyczące zarządu wspólnoty mieszkaniowej i w takich wypadkach ważna jest treść umowy z administratorem.

Każda podejmowana przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej czynność wymaga wiedzy i doświadczenia. W wielu wypadkach trzeba posłużyć się przepisami prawa. Ustawa o wspólnotach mieszkaniowych to nie jedyne prawo, które wykorzystuje się w codziennym funkcjonowaniu wspólnoty. Dobry zarządca wspólnoty powinien znać m.in. kodeks cywilny, a także kodeks postępowania cywilnego. W dobie zmieniających się przepisów, zarządca nieruchomości jak i zarząd, powinien zastanowić się nad skorzystaniem z usług prawnika. Odpowiedzi bowiem często wymagają takie pytania jak np. czy wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną.

Problem z sąsiadem – ustawa o wspólnotach mieszkaniowych

Prawnik wspólnoty mieszkaniowej, często pomaga przy rozstrzygania sporów i problemów występujących między członkami wspólnot mieszkaniowych. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej nie zawsze bowiem rozstrzyga problemy we wspólnocie. Bezradny może się okazać także sam zarząd wspólnoty mieszkaniowej czy zarządca wspólnoty.

Częstym zjawiskiem jest zakłócanie spokoju przez jednego z sąsiadów. Nierzadko sąsiedzi nie zachowują odpowiedniej czystości i warunków higienicznych w mieszkaniach – co skutkuje zanieczyszczeniem części wspólnych nieruchomości. Coraz częściej również zdarza się, że mieszkańcy budynków nie korzystają we właściwy sposób z części wspólnych nieruchomości. Utrudnia to funkcjonowanie sąsiadom, a nierzadko stwarza zagrożenie dla zdrowia. Wielu mieszkańcom znany jest także problem kiedy ktoś obcy zajmuje miejsce parkingowe w garażu podziemnym. 

Wskazać zatem należy, że wiele zachowań jest karane prawnie. Przykładowo hałas może być uznany za wykroczenie, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Groźby czy niszczenie mienia stanowić mogą o popełnieniu przestępstwa. Nierzadko zdarza się, że właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali nieruchomości wspólnej uciążliwym. Rozwiązaniem może być żądanie – w trybie procesu – przeprowadzenie licytacji lokalu lub nieruchomości na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jako radcy prawni i adwokaci z Wrocławia doskonale zdajemy sobie sprawę, że pomoc prawa bywa bezcenna. W momencie, kiedy do trudnej sprawy angażuje się doświadczony prawnik od nieruchomości, to prościej jest o porozumienie pomiędzy mieszkańcami.

Wspólnota mieszkaniowa – pomoc prawnika

W podsumowaniu należy zauważyć że, nie ma znaczenia czy wspólnota składa się z kilku albo z kilkuset mieszkańców. Fakt czy wspólnotą zarządza duży zarządca nieruchomości czy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej również często nie przynosi rozwiązania problemu. W przypadku sporów warto sprawdzić usługi prawne Wrocław. Jednakże, jako doświadczona w obsłudze wspólnot mieszkaniowych kancelaria radców prawnych z Wrocławia, doskonale zdajemy sobie z różnorodności wyzwań i spraw z jakimi na co dzień mierzyć musi się wspolnota. FJB Kancelaria Fijołek, Jas- Baran s.c. – Radcowie i Adwokaci – od lat specjalizuje się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług takich jak Radca Prawny Wrocław i Adwokat Wrocław. 

aplikant radcowski Mateusz Nowak,

pracownik Kancelarii Radców Prawnych Paweł Fijołek, Marta Jas-Baran s.c.