fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

REJESTR BDO – NOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW

Już 1 stycznia 2020 r. ostatecznie zakończy się era papierowej dokumentacji związanej z gospodarką odpadami – zastąpi ją elektroniczna Baza Danych Odpadowych (BDO). Fakt, ten wiąże się z dużym niebezpieczeństwem dla wielu przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie sprawy z obowiązku prowadzenia określonych przepisami prawa ewidencji, czy samego złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO.

Rejestr BDO funkcjonuje już od stycznia 2018 r. Dotychczas pojawiło się w nim jedynie nieco ponad 150 000 podmiotów, choć liczba ta powinna przekroczyć milion przedsiębiorców w całej Polsce! Z całą pewnością obowiązek rejestracji dotknie m.in. właścicieli firm budowlanych, osoby importujące zza granicy używane samochody (zamontowane w nich akumulatory są traktowane jak odpady!) czy duże sieci handlowe, które sprowadzają swój asortyment zza granicy.

Obowiązkowemu wpisowi do BDO podlegają m.in. podmioty, które wprowadzają do obrotu na terenie kraju opakowania i produkty w opakowaniach (czyli przede wszystkim producenci, ale i importerzy tego typu produktów), a także przedsiębiorcy produkujący odpady „o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci systemem odbioru odpadów komunalnych”. Ustawa nie wyjaśnia pojęcia „odpadów komunalnych” w sposób precyzyjny, by wykluczyć obowiązek rejestracji chociażby takich podmiotów jak niewielkie osiedlowe sklepy spożywcze – jeśli tylko nie korzystają one z wywozu odpadów w sposób zorganizowany przez gminę. Problemy interpretacyjne w tym zakresie spotkały się ze sprzeciwem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który postuluje zmianę przepisów.

Brak rejestracji podmiotu objętego ustawowym obowiązkiem jej dokonania w BDO może skutkować nie tylko brakiem możliwości złożenia niezbędnych sprawozdań (te „papierowe” od stycznia nie będą już przyjmowane), ale też nałożeniem kar, która mogą sięgać nawet miliona złotych. Informujemy, że nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie wypełnienia niezbędnych dokumentów, które pomogą Państwu uniknąć przykrych konsekwencji zbyt późnej rejestracji w BDO.