fbpx
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Świadczone usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Zakres świadczonych usług

______________________

Pomoc cudzoziemcom prawnik

Pomoc cudzoziemcom prawnik – zatrudnianie cudzoziemców we Wrocławiu to temat niezwykle aktualny. Dobry prawnik w sprawach cudzoziemców we Wrocławiu powinien przede wszystkim orientować się w przepisach dotyczących cudzoziemców, w tym w szczególności w kwestii legalnego pobytu cudzoziemców we Wrocławiu oraz legalnego podejmowania pracy przez cudzoziemców we Wrocławiu. Oferta naszej Kancelarii to przede wszystkim pomoc prawna dla cudzoziemców, a zwłaszcza członków zarządów w zakresie:

– zatrudnianie cudzoziemców, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE, zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt zarządu, legalizacja pobytu, uzyskanie zezwolenia na pracę w Rzeczpospolitej Polskiej,

– ponaglenie na bezczynność, ponaglenie na przewlekłość (ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania), skarga na bezczynność, odszkodowania dla cudzoziemców, reprezentowanie cudzoziemca przed DUW (reprezentowanie cudzoziemca przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim), reprezentowanie przed Szefem Urzędu cudzoziemców (reprezentowanie przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców).