Usługi
Rate this post
}

09:00 - 17:00 h

Godziny otwarcia

Świadczone usługi prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Zakres świadczonych usług prawnych

______________________

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom prawa handlowego oferujemy  kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Spółek Handlowych, Prawa Administracyjnego, Prawa Pracy,  oraz innych dziedzin prawa;
Do naszych codziennych zadań należy przygotowywanie aktów korporacyjnych, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń,
audyty, badania, analizy i opinie prawne;
Bierzemy udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach (rokowaniach), itp.;
Tworzymy i korygujemy umowy i listy intencyjne.
Prowadzimy spory dotyczące realizacji umów;
Świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed mediatorem, sądami powszechnymi i innymi sądami we wszystkich instancjach, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.
Prawo budowlane i nieruchomości
Oferujemy kompleksową obsługę prawną właścicielom, wspólnotom mieszkaniowym, inwestorom, deweloperom, projektantom i wykonawcom dotyczącą m.in.: analizy stanu prawnego nieruchomości;
nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
transakcji nabycia i zbycia nieruchomości;
zniesienia współwłasności nieruchomości;
scalania i podziału nieruchomości;
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę;
procesu budowy, w tym zawarcia, realizacji i sporów z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami i wykonawcami;
zawarcia i wykonywania umów deweloperskich;
postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego;
wywłaszczenia nieruchomości;
prowadzenia wszelkich postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.
Delegowanie pracowników
Świadczymy kompleksowe usługi obsługi prawnej w przedmiocie delegowania pracowników , w szczególności na teren Niemiec:
– konsultacje oraz porady prawne w zakresie delegowania pracowników za granicę,
– sporządzenie opinii prawnych z  uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz specyfiki danego rynku,
– bieżąca pomoc w zakresie delegowania pracowników.
Zatrudnianie cudzoziemców
Zajmujemy się świadczeniem profesjonalnych usług dla pracodawców oraz cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych takich jak np: pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenie na pracę, zatrudnianie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, wymiana karty pobytu, meldunek, rejestracja pobytu czasowego i długoterminowego obywateli Unii Europejskiej itp. W szczególności pomagamy w przejściu przez procedury związane z zatrudnianiem pracowników będących obywatelami Ukrainy oraz kadry kierowniczej z krajów spoza Unii Europejskiej
Rozwody
W ramach naszych usług znajduje się reprezentacja strony w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty  i ustalenie ojcostwa. Dzięki empatii połączonej z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, pomożemy Państwu przejść  przez trudny i stresujący w życiu rodziny okres. Sprawy rodzinne wiążą się z dużymi emocjami, dlatego tak ważne jest powierzenie prowadzenia postępowania kompetentnej osobie, która nie tylko zna przepisy prawa, ale potrafi spojrzeć na sprawę z każdej perspektywy.
Postępowanie Sądowe, Sądowo-Administracyjne i Arbitraż
Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu procesowym, jak i poza procesowym.
W zakres naszych działań wchodzą m.in.:
– prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
– reprezentacja stron w sprawach cywilnych i gospodarczych przed Sądami Arbitrażowymi,
– prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jas-Baran

Najczęściej szukane frazy

______________________

___________

Prawnik do spraw cudzoziemców Wrocław

Prawnik do spraw cudzoziemców Wrocław

Czym zajmuje się prawnik do spraw cudzoziemców Wrocław?  Zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług zarówno dla pracodawców jak i  cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potrzebują pomocy w załatwianiu spraw urzędowych takich jak np: pobyt czasowy, pobyt stały czy zezwolenie na pracę. Dodatkowo zatrudnianie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, wymiana karty pobytu, meldunek, rejestracja pobytu czasowego i długoterminowego obywateli Unii Europejskiej itp. W szczególności pomagam w przejściu procedury związanej z zatrudnianiem pracowników będących obywatelami Ukrainy oraz kadry kierowniczej z krajów spoza Unii Europejskiej

 

Kontakt

Porada prawna

Porada prawna.

Udzielam porady prawnej na tematy związane z:

  • bieżącą obsługą przedsiębiorstw
  • prawem budowlanym i nieruchomościami
  • delegowaniem pracowników
  • zatrudnianiem cudzoziemców
  • rozwodami
  • postępowaniem sądowym i sądowo- administracyjnym w tym arbitraż

Szukając porady prawnej, tak naprawdę szukamy rozwiązania problemu lub jego zapobieganiu. Wiemy o tym, że porada prawna jest pierwszym elementem do nawiązania długofalowej współpracy, dlatego zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie na którym, wysłuchamy Państwa problemu i poszukamy najlepszego rozwiązania.

Porady prawne bezpłatne

Często na etapie rozpoznawania sprawy, udzielamy bezpłatnej porady prawnej. Wskazujemy różne możliwości rozwiązania problemu. Czasami to już wystarczy aby samodzielnie podjąć odpowiednie kroki lub powierzyć nam prowadzenie sprawy. Porady prawne bezpłatne są czasami udzielane także telefonicznie, warto zwrócić uwagę na to, że  aby rzetelnie podać rozwiązanie problemu, należy dokładnie przyjrzeć się sprawie, przejrzeć dostępną dokumentację. Czasami osoby, które oczekują porady nie mówią wszystkich istotnych faktów, co stanowi problem w udzieleniu profesjonalnej porady.

Dlatego w niektórych przypadkach nie da się od razu udzielić odpowiedzi bez dokładnej analizy sprawy.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Kancelarie prawne we Wrocławiu

Aktualnie we Wrocławiu funkcjonuje wiele podmiotów świadczących usługi prawne. Kancelarie prawne we Wrocławiu można podzielić na:

– biura pisania podań

– kancelarie radców prawnych

– kancelarie adwokackie

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na specjalizację oraz doświadczenie w powierzanej sprawie. Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Klient ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt. Często w  dużych korporacjach niejednokrotnie nad daną sprawą pracuje kilku studentów czy aplikantów i klient nie wie z kim ma się kontaktować, co nie wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się też minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę. Kancelarie prawne we Wrocławiu – Cieszymy się gdy klient wybiera naszą Kancelarię ponieważ jest przekonany, że nikt nie zajmie się jego sprawą lepiej niż my.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria radca prawny Wrocław

Kancelaria radca prawny Wrocław

Obecnie we Wrocławiu istnieje wiele podmiotów świadczących usługi prawne.

Kancelaria radca prawny Wrocław to dosyć często wpisywana fraza w internecie, kiedy szukamy pomocy prawnej.

Przy wyborze odpowiedniej kancelarii radcy prawnego we Wrocławiu, warto zwrócić uwagę na rodzaj świadczonych usług oraz doświadczenie.  Oczywiście istotnym elementem jest jakość obsługi oraz cena. W naszej kancelarii radcy prawnego  we Wrocławiu, dostosowujemy sposób świadczenia pomocy prawnej do potrzeb klienta, jednocześnie optymalizując koszty pomocy prawnej.

Petent  ma pewność, że jego sprawę prowadzi konkretny wykwalifikowany w danej dziedzinie prawnik, z którym ma stały bezpośredni kontakt.

Niestety dość nagminną praktyką, zwłaszcza w  dużych korporacjach jest przydzielanie sprawy kilku studentom czy aplikantom i klient nie wie z kim ma się kontaktować. Taka sytuacja ma wpływa na jego komfort oraz poczucie dobrze powierzonej sprawy. 

Wiemy, że profesjonalna i etyczna obsługa prawna powinna bazować przede wszystkim na dobrej znajomości specyfiki działalności klienta i wzajemnym zaufaniu.  Dlatego też, staramy się zarówno minimalizować czas oczekiwania na realizację powierzonych zadań oraz dbamy o poziom doinformowania naszych klientów.
Dla klienta niejednokrotnie podstawowym argumentem przy wyborze kancelarii jest też cena za usługę.

Kancelaria radca prawny Wrocław, Warszawa czy inne miasto to przede wszystkim zaufanie, którym klient musi obdarzyć kancelarię, dlatego tak bardzo zależy nam dobrej relacji i poziomie profesjonalizmu.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław 

Adres siedziby: kancelaria adwokacka Wrocław ul. Ostrowskiego 30 . p.246-247.

Kancelaria zajmuje się:

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw
Prawo budowlane i nieruchomości
Delegowanie pracowników
Zatrudnianie cudzoziemców
Rozwody
Postępowanie Sądowe, Sądowo-Administracyjne i Arbitraż

Opis wymienionych usług znajdziecie Państwo na stronie: Usługi

Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt